teidän tarina

Koko päivän kestävä dokumentaarinen hääkuvaus.

Kuvaus on mahdollista toteuttaa toiveenne mukaan aamun valmisteluista aina illan viimeiseen tanssiin saakka.


Alkaen 1500,-

Hetki tässä

Hääpotretit miljöössä sekä vihkimisen kuvaus.

Galleria sisältää noin 200-300 kpl dokumentaariseen tyyliin kuvattuja kuvatiedostoja, jotka toimitan nettikoossa sekä printtivalmiudessa täydellä resoluutiolla.


649 ,-

Vain te kaksi

Dokumentaarinen hääpotrettikuvaus miljöössä.

Kuvausta noin 1-2h ja valmiita dokumentaariseen tyyliin kuvattuja kuvatiedostoja noin 70-100 kpl. Saatte kuvatiedostot nettikoossa sekä printtivalmiudessa täydellä resoluutiolla.


499,-

olet tärkeä

KIHLAT / PARIT / ODOTUSKUVAUS

Noin tunnin kestävä potrettikuvaus miljöössä.

Sisältää esikatselugallerian. Saatte kuvatiedostot nettikoossa sekä printtivalmiudessa täydellä resoluutiolla.


149,-

Digikuvapaketit

5 kpl 125,-

10 kpl 199,-

15 kpl 250,-

On mahdollista lunastaa myös koko galleria erilliseen hintaan.


Lisäkuvat kuvapaketteihin 25,-

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24%.


matkakorvaus lisätään tapauskohtaisesti, jos kuvaus toteutetaan muualla kuin Oulussa.

FAQ

minkälainen olet hääkuvaajana?

Haluan olla tukena ja apuna ennen hääpäiväänne. Tapaamme viimeistään viikkoa ennen häitä ja käymme yhdessä päivän ohjelman läpi sekä kuuntelen toiveitanne päivän kuvauksen suhteen. Annan teille ohjeita ennen hääpäivää, jotta erilaiset kuvaushetket esim. erilaiset ryhmäkuvat sujuisivat vaivattomasti juhlan ohessa ja mihin aikaan päivästä olisi kaunein valo teidän kahdenkeskisiä kuvauksia varten. Hääpäivänänne minulle on tärkeää taltioida kamerallani eri tunteita ja tunnelmia, hauskoja hetkiä sekä pienimmätkin yksityiskohdat, mikä tekee juuri teidän häistä erityiset ja teidän näköiset.

missäpäin kuvaat?

Asun tällä hetkellä Oulussa ja kuvaan pääsääntöisesti Pohjois-Suomen alueella, mutta matkustan mielelläni ympäri Suomea.

Milloin valmiit kuvat toimitetaan?

Pyrin toimittamaan hääkuvauksen jälkeen teille pienen maistiaisgallerian jo seuraavana päivänä. Toimitan koko hääkuvagallerian viimeistään kuukauden kuluessa kuvauspäivästä.

Saatte nettigalleriaan vesileimalla merkityt pienempikokoiset kuvat, josta voitte ladata kuvat omalle tietokoneelle. Toimitan postitse täyden resoluution kuvat jpg-muodossa kustomoidulla muistitikulla.

Muissa kuin hääkuvauksissa, toimitan kuvien koevedosgallerian 1-2 viikon kuluessa kuvauksesta. Kuvien valinta tulee tehdä viimeistään viikon kuluessa koevedosgallerian lähettämisestä. Kuvien valinnan jälkeen asiakas saa sähköpostiin laskun valituista kuvista. Asiakkaalle toimitetaan nettigalleriassa jälkikäsitellyt ja valmiit täyden resoluution kuvat jpg-muodossa kuvien teettämistä varten, sekä vesileimalla varustetun pienikokoisen kuvan nettikäyttöön 2-3 viikon kuluessa, kun lasku kuvista on maksettu.

Kuinka monta kuvaa toimitat?

Dokumentaarisissa hääkuvauksissa toimitan asiakkaalle noin 300-600 huolellisesti käsiteltyä kuvaa, riippuen kuvauksen kestosta. Periaatteenani on mennä enemmän laatu, kuin määrä edellä ja rakennan kauniin tarinan päivästänne kuvien muodossa.

Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Tmi Kirsi Tasala Photography

Y-tunnus 2850415-5

www.kirsitasala.com

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Tasala (Valokuvaaja)

email: info@kirsitasala.com

 

3. Rekisterin nimi

Valokuvaaja Kirsi Tasalan asiakasrekisteri. Valokuvauspalvelujen asiakas- ja verkkosivuston käyttäjätiedot.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Valokuvaajan asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa, markkinointia ja laskutusta varten sekä yrityksen hallinnoinnin ja liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastieto kustakin asiakkaasta sähköisissä palveluissa (kts. Kohta 7):

Nimi, Osoite, Matkapuhelinnumero, Sähköpostiosoite sekä mahdolliset valokuvat

Lisäksi verkkosivuston käyttäjistä:

Teknisesti kerätty henkilötieto

Teknisesti kerättyä tietoa verkkosivuston käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Kuvat

Asiakkaan muut antamat tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista yrityksen toimintaan perusteltaviin käyttötarkoituksiin.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

10. Tarkastusoikeus

Tiedot voi tarkistaa ottamalla ensisijaisesti yhteyttä Yhteyshenkilöön.

 

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Kts. edellinen kohta. Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköisesti. 

Tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.